eFiKS Gaming
post@efiksgaming.no
Org.nr: 926 778 250

 

Adresse:
Kjøpsmannsgata 38
7500 Stjørdal

 

 

 

Why are you called eFiKS Gaming?!
EFIX: With a Life Path
The name Efix conjures cooperation, ingeniousness and shrewdness.

Å se gaming i et LIVSLØP.
Navnet maner til samarbeid, oppfinnsomhet og kløkt.
I overført betydning ønsker vi å sette det sammen til e for eSport og FiKS som i «å fikse» noe!

eFiKS Gaming er en ideell organisasjon som ønsker å fremme gaming som en pedagogisk ressurs.

Basert på våre erfaringer fra både yrkesliv og engasjement på fritiden, deriblant Kodeklubben Stjørdal, LAN og en rekke andre fritidsaktiviteter for barn og unge, ser vi stor etterspørsel etter et slikt tilbud i sentrum. Både på dagtid, der Gaming som pedagogisk ressurs vil være et tilbud til Stjørdalsskolene, men like viktig på fritiden der gaming i hjemmet dominerer og få tilbud til eSport-satsing. Vår erfaring med gaming viser en stor positiv effekt på negativ atferd, skolevegring og gruppedynamikk. Dette er noe vi nå også ønsker å tilby gjennom felles dugnadsinnsats. Vi har et godt samarbeid med Carbon ungdomsklubb, som ønsker et slikt alternativ utenom egne tilbud, og som ser nytteverdien for ungdom som mangler fritidsaktiviteter i sentrum, tilhørighet til andre steder enn sitteplasser på TK og «generelle rammer» i skole og på fritiden.

Gamingrom utenfor klasserommet er en mulighet skolene har for å tilrettelegge for denne metoden, spesielt mtp elever som ikke får utbytte av ordinært undervisningstilbud og har behov for en sosial arena der en kan oppleve mestring, en rolle i etablert gruppedynamikk og få ansvar. Enkelte vil også kunne dyrke sin lidenskap og talent (på lik linje som annen sport) og få kontakt med karriereveiledere innen eSport. Et bonus for de alle er å øke bevissthet på gamingens kompetansebygger (bygge CV) og livsstil. For å kunne opprettholde en gaming-livsstil, må man balansere bevisst med primære behov, trening og friluft. Dette i godt samarbeid med de enkelte hjemmene. Vi kaller det «Bærekraftig Gaming».

 

Hvordan fungerer gamingsenteret i praksis?

Stjørdal gamingsenter har foreløpig ingen faste åpningstider, all den tid vi ikke har noen faste ressurser til å drifte senteret som et åpent tilbud. Skoler i nærområdet og andre med interesse (PPT, Ungdomskontakten, barne- og ungdomsorganisasjoner o.l.) tilbys å leie lokalene til faste eller sporadiske tidspunkt, for å bruke i sin undervisning eller for å gi et pedagogisk tilbud til en gruppe. Vi tilbyr også treningstid for E-Sportlag som kan få tildelt treningstid og bruke fasilitetene til trening og kamper.

Har du en idé og har lyst til å bruke lokalene og våre fasiliteter til å arrangere noe for nærområdet? Ta kontakt!

 
 
 

eFiKS Gaming
post@efiksgaming.no
Org.nr: 926 778 250

 

Besøks- og postadresse:
Kjøpsmannsgata 38
7500 Stjørdal

 

Åpningstider:
Vi forsøker å ha FreePlay hver lørdag mellom 13:00 – 16:00 så lenge vi har nok frivillige til å holde åpent.
Følg med på Facebook!

Man kan få tilgang til lokalet som en «self service» ved å være Manager.
Har du lyst til å samle en gjeng ungdommer og benytte gamingsenteret? Ta kontakt så tar vi en prat!

  Kontaktskjema: